Astronómia v praxi IV: Kozmický rebrík

sobota 2020‐03‐07 20:00 – 22:00
Martin Baláž, Karol Havrila, Roman Nagy, Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Na tomto workshope si hravou formou ukážeme, akými spôsobmi sa dajú merať vzdialenosti v kozme.