Aká by mala byť úloha slovenskej akademickej sféry v ESA?

piatok 2021‐03‐05 15:30 – 15:45
Šimon Mackovjak
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

Účasť Slovenska v ESA môže slovenský výskum vesmíru posunúť výrazne dopredu. Je to najmä vďaka 3 okolnostiam: a) možnosti participovať na ESA projektoch, ktoré majú celosvetový význam; b) dostupnosti vysokých grantov, ktoré na Slovensku ešte pred niekoľkými rokmi nemali obdobu; c) novým aktérom z oblasti priemyslu, ktorí môžu priniesť nových ľudí a know-how do celého odvetvia. Ako má na tieto zmeny reagovať akademická sféra? A na aké témy by sa mala zamerať, aby bola konkurencieschopná v rámci ESA? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať interaktívnou formou.