Astronómia v praxi II: Práca s manuálnym ďalekohľadom + návšteva 70 cm ďalekohľadu

piatok 2020‐03‐06 20:00 – 21:30
Karol Havrila, Roman Nagy, Patrik Čechvala, Jiří Šilha
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Prax nás naučila, že v súčasnosti študenti nemajú veľké znalosti o práci s astronomickým ďalekohľadom. Tento workshop bude zameraný na zoznámenie sa s tým, ako správne rozložiť prenosný ďalekohľad, nastaviť ho a ako prebieha pozorovanie s takýmto ďalekohľadom. Tieto zručnosti sa častokrát hodia pri verejných pozorovaniach, no mali by patriť k základnej výbave každého správneho astronóma. Súčasťou workshopu bude návšteva budovy 70 cm ďalekohľadu, kde si ukážeme samotný ďalekohľad v prevádzke. Zároveň si priblížime ciele výskumu súvisiace práve s týmto ďalekohľadom a v prípade dobrého počasia si ukážeme priamy proces tvorby surových snímok vesmírnych „deep sky“ objektov.