Z domácej kuchyne organizátorov

štvrtok 2021‐03‐04 12:10 – 12:25
Martin Baláž, Karol Havrila, Emil Puha, Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Organizátori, ktorí nemajú vlastnú prednášku, v stručnosti predstavia, čomu sa venujú.