Prestávka + spoločná foto

štvrtok 2021‐03‐04 15:30 – 15:45

Táto prednáška nemá abstrakt.