Exoplanéty vo viaczložkových systémoch s hnedými trpaslíkmi

piatok 2021‐03‐05 16:00 – 16:15
Ján Šubjak
Astronomický ústav, Akademie věd České republiky

Prvý hnedý trpaslík bol objavený v roku 1995 (Rebolo et al. 1995; Nakajima et al. 1995), v rovnakom roku kedy bola objavená aj prvá exoplanéta (Mayor & Queloz 1995). Od vtedy ubehlo veľa času a oba vedné odbory prešli veľkým vývojom. Boli objavené tisícky exoplanét a hnedých trpaslíkov. Najmä samostatne existujúci hnedý trpaslíci. Len malá frakcia je známa vo viazaných systémoch obiehajúcich vo veľkých vzdialenostiach okolo hviezdy. Môžeme pokračovať ďalej a spýtať sa v koľkých takýchto systémov pozorujeme exoplanétu. Do dnešného dňa poznáme len dva takéto systémy, HD 3651 (Mugrauer et al. 2006b; Liu et al. 2007; Leggett et al. 2007; Burgasser 2007) a HIP 70849 (Lodieu et al. 2014). To vedie k fundamentálnym otázkam typu: Aká je frakcia systémov s hnedými trpaslíkmi, v ktorých sa nachádza exoplanéta? Sú takéto systémy bežné alebo existujú procesy, ktoré nepreferujú takýto scenár? Oba známe systémy navyše naznačujú zvláštnosti v pozorovaných parametroch. Preto sme uskutočnili rozsiahlu spektroskopickú kampaň na vybrané systémy v snahe diskutovať tieto otázky.