SW a HW riešenie mechaniky autonómneho sledovania TLE

piatok 2021‐03‐05 12:30 – 12:45
Matúš Hančikovský
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Pre zväčšenie pozorovacej kapacity kamery na sledovanie TLE umiestnenej na pozorovacej stanici v Kolonici, SK, sme navrhli a testovali mechanický systém azimutálneho ovládania s dedikovaným softvérom na automatické sledovanie búrkových oblakov. Využili sme CAD softvér, 3D tlač a počítačové simulácie. Výsledkom bude autonómne zariadenie, ktoré bude schopné nepretržite sledovať časť oblohy s najväčšou pravdepodobnosťou výskytu TLE.

prezentácia