Vzdelávacie a kariérne príležitosti vo vesmírnom priemysle pre študentov a mladých profesionálov

piatok 2021‐03‐05 15:45 – 16:00
Matej Poliaček
DLR – German Aerospace Center

Prednáška o stážach a absolvetských pracovných pozíciach v ESA, ale aj o workshopoch a organizáciách, ktoré pomáhajú študentom a mladým profesionálom získať viac skúseností vo vesmírnom priemysle.

prezentácia