Astronómia v praxi I: Testovanie metodík pre hľadanie mikrometeoritov v teréne

sobota 2019‐03‐09 11:30 – 13:00
Karol Havrila
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.