Úvod do tvorby farebných snímok

piatok 2019‐03‐08 19:30 – 20:00
Matej Zigo
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.