Symbiotic binaries and where to find them

štvrtok 2021‐03‐04 12:40 – 12:55
Jaroslav Merc
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Symbiotické systémy sú interagujúce dvojhviezdy pozostávajúce z vyvinutého, chladného obra, ktorý prenáša hmotu na horúceho spoločníka - bieleho trpaslíka alebo zriedka neutrónovú hviezdu. Prítomnosť ionizovaných aj neutrálnych oblastí v ich okolí, interagujúce vetry, výtrysky hmoty, akrečné disky alebo prítomnosť prachu z nich robia mimoriadne astrofyzikálne laboratóriá vhodné na štúdium rôznych aspektov interakcie a vývoja dvojhviezd. Aj keď prehliadky v nedávnej dobe odhalili niekoľko desiatok nových symbiotických systémov, počet známych objektov je stále oveľa nižší ako akýkoľvek odhad veľkosti symbiotickej populácie. Navyše sa zdá, že niektoré objekty, ktoré boli klasifikované ako možné symbiotické dvohviezdy, nemajú v skutočnosti symbiotickú povahu. Preto je potrebná dôkladná analýza týchto objektov. Naša Nová online databáza symbiotických premenných môže slúžiť ako základ pre štatistické štúdie charakteristík symbiotickej populácie. V tomto príspevku predstavíme niektoré aspekty hľadania symbiotických dvojhviezd a analýzu symbiotických kandidátov.