Vesmírny teleskop Gaia

štvrtok 2021‐03‐04 15:15 – 15:30
Jakub Košvanec
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

V tejto prezentácii vám predstavím ambicióznu misiu Európskej vesmírnej agentúry: Gaia. Jej cieľom je vytvoriť trojrozmernú mapu našej galaxie s neuveriteľnou presnosťou. Popíšem vybavenie tohto teleskopu, spôsob spracovania údajov a aj niektoré dosiahnuté výsledky tejto misie. Uvediem taktiež aj do známosti moju diplomovú prácu ktorá sa bude zaoberať spracovaním dát tejto misie.