Otvorenie 8. ročníka Astroworkshopu

štvrtok 2021‐03‐04 12:00 – 12:10
Karol Havrila
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Šimon Mackovjak
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied
Roman Nagy
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.