Stopy galaktických fúzií v štruktúrach Mliečnej cesty

štvrtok 2021‐03‐04 14:00 – 14:15
Marek Jurčík
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Pri pohybe vesmírnych objektov môže nastať situácie, kedy sa priblížia natoľko, až dôjde k ich vzájomnej kolízii. Nemusí pritom ísť len o samostatné telesá, ale aj o celé gravitačne viazané zoskupenia akými sú hviezdokopy či galaxie. Je známe, že aj Mliečna cesta sa v budúcnosti zrazí so susednou galaxiou Andromeda a ďalšími trpasličími galaxiami v okolí. Nedávne výskumy ale naznačujú, že podobné udalosti Galaxia prekonala aj v minulosti. V našej práci prezentujeme dôkazy o tom, že v Mliečnej ceste sa nachádzajú pozostatky z trpasličích galaxií. Ide predovšetkým o kinematické a chemické vlastnosti hviezd, ktoré nesúhlasia s modelom vývoja Mliečnej cesty bez interakcii s inými galaxiami. Vychádzame z dát kampaní Gaia, APOGEE a SDSS.