Dojmy z EAS 2022 – Valencia

sobota 2022‐09‐24 19:30 – 20:00
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Koncom júla sa konalo stretnutie Európskej astronomickej spoločnosti - European Astronomical Society (EAS) v španielskej Valencii. Tejto konferencie sme sa zúčastnili spoločne s Emilom Puhom. Porozprávame si niektoré zaujímavosti z tejto konferencie a ukážeme, čo všetko vie Valencia ponúknuť.