Astronomické pozorovanie

sobota 2022‐09‐24 20:30 – 22:00
Peter Volek
OZ Slovenské planetáriá