Inovatívne vyučovanie v planetáriu

sobota 2022‐09‐24 20:00 – 20:30
Tomáš Vorobjov
OZ Slovenské planetáriá

Planetáriá sú budované pre verejnosť a vzdelávanie v oblasti vedy a astronómie. Samotné planetárium však na tieto ciele nestačí. Moderné vyučovacie stratégie, ako napríklad aktívne učenie, sú potrebné na vybudovanie lepšieho a dlhodobejšieho chápania prírodovedných predmetov. Na druhej strane sú profesionálne observatóriá a zariadenia so špičkovým vybavením a zabezpečeným financovaním, ktoré sa zúfalo snažia pridať do zoznamu svojich oficiálnych aktivít kolónku o vzdelávaní. Zväčša sa im to nedarí z dôvodu vysokej bariéry vstupu k zložitým vedecko-technickým témam pre širokú verejnosť resp. žiakov základných a stredných škôl. Organizácia International Astronomical Search Collaboration (IASC) v súčasnosti vyvíja inovatívny súbor nástrojov na poskytovanie najnovších údajov z profesionálnych observatórií priamo do tried a plantérií. Tie umožnia študentom a "vedcom" z radov občanov objavoviť nové asteroidy s bezprecedentov rýchlosťou 24-48 hodín od pozorovania až k spracovaniu dát a publikovaniu výsledkov (objavov).