Využitie strojového učenia pre štúdium kozmického počasia

sobota 2022‐09‐24 14:00 – 14:15
Šimon Mackovjak
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

Strojové učenie sa stáva štvrtým pilierom vedeckého výskumu. Popri teórii, experimentoch a simuláciách predstavuje ďalší zásadný spôsob skúmania prírody a odhaľovania stále skrytých javov. Techniky strojového učenia začínajú zohrávať dôležitú úlohu najmä v doménach s obrovským množstvom dát, akou je aj kozmická fyzika. Počas prednášky bude prezentované, ako sa využívajú techniky strojového učenia vo výskume blízkeho vesmíru na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i. v Košiciach.