Alternatívne vesmírne pohony

sobota 2022‐09‐24 13:30 – 14:00
Marek Jurčík
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

V súčasnosti každá krajina na vynesenie ľudskej posádky do vesmíru a na prepravu ľudí vo vesmíre, používa rakety spaľujúce vysokovýbušné chemické palivo. Hoci používané zmesi palív a aj konštrukcie motorov sa líšia, všetky fungujú vďaka Newtonovmu princípu akcie a reakcie. Spaľované palivo unikajúce jedným smerom tlačí raketu smerom opačným.

Hoci vďaka týmto princípom sa ľudia dostali na Mesiac, pri letoch k vzdialenejším objektom sú nepraktické, ba až nepoužiteľné. Z toho dôvodu viacero konštruktérov prišlo s návrhmi, ktoré využívajú úplne odlišné princípy pohonu. V tejto prednáške budú prezentované niektoré z nich. Taktiež budú prebrané možnosti ich využitia a ich nevýhody.