Astronómia v praxi I: Astronomický geocaching

piatok 2020‐03‐06 14:00 – 15:00
Karol Havrila
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Mnohí to poznáte: spojenie príjemného s užitočným prináša svoje čaro. A práve toto spojenie príjemného (pohyb mestských uličkách a v prírode) s užitočným (spoznávanie svojho okolia v kombinácii s logikou) prináša obľúbená celosvetová terénna hra, Geocaching. Cieľom hry je na základe vyriešených hádaniek, logických úloh v teréne a všestranných indícii získať súradnice miesta, kde je schovaná tzv. „keška“. V našich mestách a okolí sú stovky kešiek, ktoré prinášajú nie len zábavu z hrania, ale aj spoznávanie svojho okolia, jeho histórie a známych osobností, ktoré sú s danou oblasťou spojené. Okrem základných informácii o tom, ako funguje Geocaching, si hľadanie kešky vyskúšame priamo v teréne. Aby to nebolo také jednoduché, súradnice miesta budú ukryté v astronómii a astrofyzike. Pre nálezcov bude v keške ukryté malé prekvapenie.