Výskum prachovej zložky hyperbolickej kométy C/2015 VL62

sobota 2022‐09‐24 13:15 – 13:30
Kateryna Kulish
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.