Numerické modelovanie jasnosti Mesiaca

sobota 2022‐09‐24 10:30 – 10:45
Tomáš Vörös
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Programy na simuláciu nočnej oblohy ako napríklad Stellarium určujú jasnosť Mesiaca zväčša jednoduchým vzorcom obsahujúcim fázový uhol a vzdialenosť Mesiaca od Zeme. V tomto príspevku si ukážeme, ako sa to dá spraviť poriadnejšie. Využijeme na to tzv. Hapkeho model odrazivosti a dáta z družice LRO, vďaka čomu náš numerický výpočet dokáže simulovať aj ďalšie vplyvy na jasnosť Mesiaca ako sú priestorové variácie mesačného albeda a mesačná librácia.