Gravitácia na veľkých škálach a tmavá hmota

sobota 2022‐09‐24 09:30 – 10:00
Michal Šturc
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Ako alternatívy k tmavej hmote sa používajú buď modifikovaná Newtonovská dynamika (MOND) alebo modifikovaná gravitácia (MOG). Obe hypotézy sa však majú prejaviť len pri gravitačných zrýchleniach na úrovni 1,2 × 10⁻¹⁰ ms⁻². Takéto zrýchlenia pôsobiace na hviezdy v galaxii pozorujeme až od galaktocentrickej vzdialenosti 9 kpc, čo pochopiteľne komplikuje experimentálne overenia.

Dá sa však ukázať (a aj si ukážeme), že oblasti s dostatočne nízkym gravitačným zrýchlením sa dajú nájsť aj v Slnečnej sústave.