Obloha Stredozeme – Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena

piatok 2022‐09‐23 17:50 – 18:20
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

J. R. R. Tolkien vytvoril nepochybne úžasné dielo, ktoré dlhé roky fascinuje a podnecuje predstavivosť ľudí naprieč generáciami. Prí písaní svojich príbehov vytvoril mimoriadne komplexný svet s bohatou históriou, ktorý poznáme ako Stredozem. Pri čítaní Tolkienových kníh je však možné vidieť, že veľký význam v príbehoch Stredozeme zohráva aj astronómia a to čo sa odohráva na oblohe. Čitateľ môže jednoducho zistiť, že obloha Stredozeme sa nápadne podobá na reálnu oblohu, tak ako ju vidíme zo Zeme. Počas prednášky si ukážeme, že Tolkien skutočne vychádzal z reálnych astronomických úkazov a vysvetlíme si niektoré základné poznatky z astronómie, ktoré sa objavujú v Pánovi prsteňov.