Odpad a satelity očami astronómov

piatok 2022‐09‐23 16:45 – 17:15
Jiří Šilha
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Znečistenie prírody má za následok zníženie kvality života a jej dlhodobého poklesu. Vesmír, podobne ako životné prostredie na Zemi, podlieha vplyvu človeka, ktorý je v ňom čoraz viac aktívnejši. Narastajúci počet umelých objektov v blízkom okolí Zeme má za následok svetelné znečistenie, ktoré ovplyvňuje aj život na Zemi. Na tento problém sa Astronomická Únia (AÚ) snaží poukázať už niekoľko rokov. V príspevku sa bude prezentovať problém svetelného znečistenia, jeho vplyvu na pozorovania zo Zeme a na kroky, ktoré odporúča prijať AÚ, aby sa negatívne vplyvy potlačili.