Otvorenie 9. ročníka AstroWorkshopu

piatok 2022‐09‐23 16:00 – 16:15
Roman Nagy, Danica Žilková
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave