Astronómia a Prírodovedné múzeum/múzeá

sobota 2017‐04‐08 20:50 – 21:30
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Čo všetko sa deje v Prírodovednom múzeu/múzeách a súvisí to s astronómiou? Porozprávame sa o rôznych popularizačných aktivitách z oblasti astronómie, ale aj prírodných vied vo všeobecnosti, na ktoré sa ľudia môžu prísť do múzea/múzeí pozrieť. Okrem iného tak človek môže stretnúť a spoznať veľa zaujímavých ľudí. Zbytok anotácie je tajný.