Segmentácia štruktúr slnečnej koróny pomocou hlbokého učenia

piatok 2021‐03‐05 14:00 – 14:15
Martin Harman
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach

Štruktúry v slnečnej koróne sú hlavnou hnacou silou procesov vesmírneho počasia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvňovať Zem. Vďaka najnovším vesmírnym observatóriám so schopnosťami nepretržitého získavania snímok vo vysokom rozlíšení môžu byť štruktúry v slnečnej koróne monitorované v priebehu rokov s časovým rozlíšením minút. Za týmto účelom sme vyvinuli metódu automatickej segmentácie štruktúr slnečnej koróny, ktorá je založená na prístupe hlbokého učenia s využitím konvolučných neurónových sietí. Náš model poskytuje výsledky, ktoré je možné porovnať s inými všeobecne používanými metódami automatickej segmentácie, a poskytuje univerzálny postup identifikácie štruktúr v slnečnej koróne. Výstupy modelu možno potom použiť na ďalšie štatistické štúdie súvislostí medzi slnečnou aktivitou a vplyvom kozmického počasia na Zem.