Slovenský príspevok k misii ESA JUICE

štvrtok 2021‐03‐04 15:45 – 16:15
Ján Baláž
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) je v súčasnosti najprestížnejšia pripravovaná misia európskej kozmickej agentúry ESA. Jej cieľom je prieskum najväčšej planéty slnečnej sústavy Jupitera a jeho "ľadových mesiacov" Európa, Ganymédes a Kallisto. Na štúdium Jupiterovho plazmového a časticového prostredia a jeho interakcií s mesiacmi je zameraný komplex vedeckých prístrojov PEP (Particle Environment Package). Ku konštrukcii prístroja JDC (Jovian plasma Dynamics and Composition) tohto komplexu bol prizvaný aj košický Ústav experimentálnej fyziky SAV.

prezentácia