Kuchár so zásterou alebo vedec v laboratóriu?

sobota 2017‐04‐08 18:00 – 18:30
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Je varenie veda? Existuje nejaký súvis medzi varením a fyzikou alebo chémiou? Nepochybne áno. Samotná príprava jedla vlastne predstavuje akýsi typ experimentu. Využívame pri tom množstvo prírodných zákonov a ani si to nemusíme uvedomiť. Kuchyňa sa tak razom mení na laboratórium. Varenie tak môže predstavovať príjemný spôsob ako sa zoznámiť s prírodnými vedami. V prednáške si ukážeme, koľko zaujímavých vecí sa môže v jednotlivých receptoch a postupoch v kuchyni skrývať.