Modelovanie airglowu pomocou strojového učenia

piatok 2021‐03‐05 12:00 – 12:15
Matej Varga
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach

Vrchné vrstvy zemskej atmosféry sú dynamickým prostredím, ktoré je neustále ovplyvňované zvrchu kozmickým počasím a zospodu atmosférickými procesmi. Jedným zo spôsobov ako skúmať túto oblasť je monitorovanie elektromagnetického žiarenia známeho ako airglow. Dostupnosť dát z viac ako 30 ročných meraní intenzít airglow-u nám umožnila skúmať, či je možné na jeho modelovanie použiť algoritmy strojového učenia a zistiť tak chýbajúce hodnoty v dátach.

prezentácia