Migrácia Slnka a viacrozmerné grafy

piatok 2020‐03‐06 11:45 – 12:30
Michal Šturc
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Migrácia Slnka v Galaxii je zaujímavá (aspoň pre mňa) kvôli chemickému zloženiu planét a následne kvôli podmienkam pre vznik života. Keďže fázový priestor v dvojrozmernom modeli Galaxie je štvorrozmerný, tak budeme potrebovať netradičné spôsoby zobrazenia dát. Ukážeme si zobrazovanie pomocou rovnobežných osí.