Kozmické žiarenie

nedeľa 2016‐04‐03 10:15 – 11:15
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Kozmické žiarenie v súčasnosti predstavuje jeden z významných objektov záujmu svetovej fyziky. Jedná sa o tok relativistických častíc putujúcich vesmírom rýchlosťami blízkymi rýchlosti svetla. Tieto častice nadobúdajú energie zo širokého spektra, pričom môžu
dosahovať až makroskopických energií. V priebehu rokov sa nám už podarilo zaregistrovať častice, ktorých energie presahovali hodnoty 10^20 eV, čo z makroskopického pohľadu predstavuje energiu približne 16 J. Súčasnou snahou fyzikov je preto vysvetliť predovšetkým pôvod a možné procesy, ktoré by mali za následok urýchľovanie častíc na takto vysoké energie.

Predmetom nášho záujmu je štúdium toku sekundárneho kozmického žiarenia, ktoré vzniká v dôsledku interakcie vysokoenergetických častíc primárneho kozmického žiarenia a molekúl zemskej atmosféry. Vytvárajú sa tak tzv. kaskády (spŕšky) rôznych častíc, ktoré sa šíria atmosférou a prichádzajú na úroveň mora.