Dojmy z konferencie AstroEdu v Garchingu

piatok 2020‐03‐06 11:00 – 11:45
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

16.–18. septembra 2019 sa konala v Garchingu pri Mníchove konferencia zameraná na vyučovanie a popularizáciu astronómie organizovaná Medzinárodnou astronomickou úniou IAU. Konferencia sa odohrávala v návštevníckom centre Európskeho južného observatória ESO Supernova. Na tejto konferencii sme prezentovali príspevok, ktorý vznikol v spolupráci s doktorandkami z Katedry didaktiky. Ukážeme si niektoré zaujímavosti z tejto konferencie. Špeciálne sa budeme venovať samotnému návštevníckemu centru ESO Supernova, ktoré pozostáva z planetária a výstavných plôch.