Prírodovedné múzeum, Slovenské planetáriá – popularizácia astronómie

nedeľa 2018‐04‐08 10:30 – 11:45
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Naposledy sme sa rozprávali o tom, ako popularizujeme astronómiu v Prírodovednom múzeu SNM. Ukážeme si čo nové sa za ten rok udialo a kto u nás bol. Pribudla nám takisto nová super hračka, ktorej sa budeme pri rozprávaní špeciálne venovať. Povieme si ako súvisí s planetáriom. Ďalej si predstavíme občianske združenie Slovenské planetáriá a čomu sa venuje. Nakoniec sa dozvieme kam všade sa môže taký popularizátor astronómie vôbec dostať. No bude toho veľa.