O Amosoch

štvrtok 2021‐03‐04 16:15 – 16:30
Juraj Tóth
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.