Nájdi si svoj mikrometeorit

sobota 2018‐04‐07 10:30 – 11:00
Karol Havrila
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Vo väčšine najmenší predstavitelia medziplanetárnej hmoty, pred očami výskumníkov skrytí, avšak najpočetnejší. Áno, hovoríme o mikročasticiach pochádzajúcich z kozmu resp. mikrometeoritoch. Ich rozmery ledva dosahujú 1 mm a predsa im vďačíme, že Zem za rok priberie viac ako 40 000 ton. Ako a kde ich hľadať, rozoznať od iných častíc, zbierať a skúmať, to všetko a viac si povieme. Navyše, ak budeme šikovní, každý z nás si ten svoj mikrometeorit nájde...