Bola matematika objavená alebo vynájdená?

nedeľa 2019‐03‐10 12:30 – 13:00
Peter Jevčák
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Či už ju máte v láske alebo ani veľmi nie, nemôžete pochybovať o dôležitosti matematiky. Matematika ako systém je elegantná, vyčerpávajúca a často prekrásna. Taktiež je neskutočne efektívna, ak sa využíva v iných vedách. Aj keď všetci vnímame jej krásu, efektívnosť a dôležitosť, je tu jedna vec, o ktorej môžeme diskutovať. Tá vec je to, odkiaľ matematika prišla. Existovala by vôbec, ak by neexistovali ľudia? Od dávnych vekov ľudstvo diskutovalo o tom, či matematika bola objavená alebo vynájdená. Vytvorili sme matematický koncept, aby sme mohli lepšie porozumieť vesmíru okolo nás? Alebo je matematika prirodzený jazyk samotného vesmíru existujúci či už nájdeme jeho pravdy alebo nie. Sú čísla, polynómy alebo rovnice skutočne reálne? Alebo iba nehmotná reprezentácia akéhosi teoretického ideálu?