Astronomické zážitky z Moskvy

nedeľa 2019‐03‐10 12:00 – 12:30
Martin Baláž
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.