Tretia časová derivácia vo fyzike – aplikácie a problémy

nedeľa 2019‐03‐10 11:00 – 11:30
Michal Šturc
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.