Ako sa vyhýbať konšpiráciám – premietanie tematického dokumentu + diskusia

sobota 2019‐03‐09 22:00 – 23:00
Karol Havrila
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Táto prednáška nemá abstrakt.