Astronómia v praxi III: Kalibrácia a farebná úprava surových snímok „deep sky“ objektov

sobota 2019‐03‐09 20:30 – 22:00
Matej Zigo, Jiří Šilha
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Skupinový workshop