Vesmírne hoaxy a konšpirácie – brainstorming

sobota 2019‐03‐09 18:30 – 19:30
Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

V súčasnosti sa vo svete (ale aj u nás) stále viac objavujú rôzne pavedy a hoaxy. O to viac je potrebné poukazovať na kritické a vedecké uvažovanie, aby sme boli schopní rozlíšiť medzi nepravdivými informáciami a skutočnosťou. Jedným zo stálych terčov pavied a rôznych konšpirácií je aj poznávanie vesmíru. Viacerí sme sa už stretli napríklad s astrológiou alebo fingovaným pristátím na Mesiaci. Na tejto prednáške sa na niektoré takéto „teórie“ pozrieme a povieme si, prečo sa nezakladajú na pravde.