Autonómne pozorovanie Transient Luminous Event z Centrálnej Európy

piatok 2021‐03‐05 12:15 – 12:30
Samuel Amrich
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Transient luminous events (TLE) je skupina javov ktorých pozorovania sú na vzostupe. Jednotný postup alebo metóda pozorovania nie je rozšírená a zároveň väčśina pozorovaní je odkázaná na observera ktorý pozorovanie vykonáva. Preto sme sa rozhodli nadizajnovať a skonštruovať zariadenie ktoré bude schopné nie len zaznámenávať TLEs ale zároveň ich na fotkách klasifikovať s využítím hlbokých konvolučných neurónových sieti.

prezentácia