Viacheslav Michailenko

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Astroworkshop 2021