Šimon Mackovjak

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

Astroworkshop 2017

Astroworkshop 2019

Astroworkshop 2020

Astroworkshop 2021