Justína Nováková

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Astroworkshop 2020

Astroworkshop 2021