Juraj Lörinčík

Astronomický ústav, Akademie věd České republiky

Astroworkshop 2016

Astroworkshop 2017

Astroworkshop 2018

Astroworkshop 2019

Astroworkshop 2021