Ján Baláž

Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

Akademik IAA

Astroworkshop 2021