Igor Strhárský

Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied